Emecik Kanyonu

Emecik Kanyonu merkeze 14 km uzaklığındadır. Kanyonun içinde irili ufaklı bir çok akarsu bulunmaktadır.

Bölgedeki çobanlar tarafından keşfedilen Emecik Kanyon’un turizme kazandırılması için ilgili makamlar tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.